Camisole

Camisole är en äldre benämning på praktiska underkläder som fungerade som ett mellanplagg närmast under överplagget. Till skillnad från idag, där camisole är uteslutet underkläder för kvinnor, så användes camisolen på 1600-talet även av män och då oftast extra skyddsplagg i det militära. Idag är marknadsförs camisole främst som sexiga underkläder då det praktiska behovet har försvunnit.

Comments are closed.