Vad är underkläder?

Underkläder är de (oftast tunna) kläder som bärs närmast kroppen under andra kläder. I forntiden kunde plagg som höftkläde och skrevkläde fungera som underkläder, liksom tunikan gjorde under antiken, men i medeltida nordiska texter nämns ord som linbrokar, skjorta och särk, vilket avslöjar att dessa plagg var särskilda underkläder och att de kunde vara gjorda av linne. I enklare fall brukades sannolikt hampa eller blaggarn, likaså användes ofta ull.

Comments are closed.